หน้าหลัก \ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ \ ขอเชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

หน้าหลัก

 

          รัฐบาลได้จัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9  รวมทั้งการจัดแสดงโครงการในพระราชดำริ

 

          โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ แจ้งความประสงค์เข้าชม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2280 0809          สำหรับกำหนดการจะเปิดให้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 โดยในช่วงเช้าของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

          หลังจากนั้นจะเปิดให้ให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและจัดนิทรรศการตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560โดยนิทรรศการพระเมรุมาศดังกล่าว จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 2- 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 - 22.00 น. 

          ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน กำหนดเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ รอบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ได้ประเมินจำนวนคนที่เข้าร่วมนิทรรศการไว้วันละ 100,000 คน แบ่งเป็น พระภิกษุสงฆ์ 500 รูป คนพิการและคนชรา 500 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,000 คน นักเรียนนักศึกษา 15,000 คน และประชาชนทั่วไป 80,000 คน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.m-culture.go.th/th/main.php?filename=kingrama9)

          โดยมีหมายกำหนดเวลาการเข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังต่อไปนี้ค่ะ
          – ถ่ายภาพที่ระลึกและชมภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศในมุมกว้าง โดยบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ เป็นส่วนของโครงการพระราชดำริ เป็นเวลา 15 นาที
          – ชมพื้นที่ด้านในของพระเมรุมาศ และนิทรรศการ 6 อาคารอย่างอิสระ ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น เป็นเวลา 45 นาที

          ซึ่งได้แบ่งแยกเนื้อหาความสำคัญของนิทรรศการโดยจะใช้พื้นที่ทั่วทั้งบริเวณมณฑลพิธี ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

          1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

          2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

          3. นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน ดังนี้
          – นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
          – นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)
          – นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2)
          – นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
          – นิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

          **สำหรับการแต่งกายเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) งดเว้นเสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น


          ทั้งทางผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมอย่างเต็มที่ โดยมีจุดคัดกรอง 5 จุด สำหรับพระภิกษุสามเณร ให้ใช้ทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยประชาชนทั่วไปให้เข้าในจุดคัดกรอง 3 จุด ได้แก่
          – บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
          – ท่าช้าง
          – พระแม่ธรณีบีบมวยผม


          ส่วนผู้พิการสามารถเข้าชมบริเวณจุดคัดกรอง หลังกระทรวงกลาโหม โดยฝ่ายจัดงานมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ จัดให้มีนิทรรศการสัมผัส พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบทั้งหมด

          ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จะจัดรถโดยสารให้บริการฟรีใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. เส้นทางละ 10 คัน รอบละ 60 คัน ได้แก่

          1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง
          2. หัวลำโพง-สนามหลวง
          3. วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์-สนามหลวง
          4. เอกมัย-สนามหลวง
          5. สายใต้ใหม่-สนามหลวง
          6. หมอชิต-สนามหลวง
          ส่วนทางเรือจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.30 น. ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา ขณะเดียวกันจะประสานกรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ขยายเวลารองรับการเดินทางของประชาชนด้วย

 

          ทั้งนี้ภายในบริเวณพระเมรุมาศ ยังได้จัดให้มีการแสดงมหรสพ และการแสดงชุดต่างๆช่วงเวลา 18.00-22.00 น.โดยจะมีการประโคมดนตรี วง บัวลอย บริเวณศาลาลูกขุน เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000