หน้าหลัก \ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ \ สช.ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

หน้าหลัก

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สช. ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณแยก จ.ป.ร.

   

   

   

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 บริเวณ 2 จุด ได้แก่ 1. บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ และ 2. แยก จ.ป.ร. รวมทั้งจัดซุ้มอาหารเพื่อบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2560

   

   

ในส่วนของ สช. ได้รับผิดชอบพื้นที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณแยก จ.ป.ร. และจัดซุ้มอาหารภายในกระทรวงศึกษา นอกจากนี้ ศธ. ยังให้บริการพื้นที่พักคอย ที่พักค้างคืน รถสุขาเคลื่อนที่ ห้องอาบน้ำ และหน่วยพยาบาล เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อีกด้วย

   

   

   

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000