หน้าหลัก \ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ \ สช.ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการประชาชนในช่วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดซุ้มประกอบอาหารเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ชั้นนอก  ที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560

          ทั้งนี้ สช. จัดให้มีการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งเป็นการบริการอาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น และมื้อค่ำ พร้อมน้ำดื่ม ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.

          นอกจากนี้ สช. ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดพระราชพิธีฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณแยก จ.ป.ร. โดยจัดข้าราชการเพื่อปฎิบัติหน้าที่ประจำซุ้มพิธีการ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้จันทน์ไปเผาที่เมรุวัด ร่วมกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

   

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ภาพ/ ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000