หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562

หน้าหลัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เชิญเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562

โดยจัดส่งได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.ksp.or.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000