หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์

หน้าหลัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์

จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสำหรับเยาวชนที่มีอายุ 4 - 18 ปี จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. การประกวดวาดภาพระบายสี

2. การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากจินตนาการ

3. การประกวดถ่ายภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรม หรือบุคคล

ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน มาได้ที่ กระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ซึ่งจะได้รับมอบเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้แก้ผู้ส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

(... คลิก  เอกสารแนบ ... )

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000