หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ประจำปี 2561

หน้าหลัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1. ประกาศ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2561

2. ประกาศ การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี 2561

3. ประกาศ การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก.... www.ksp.or.th

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000