หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

หน้าหลัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://ops.sueksa.go.th/  หัวข้อ " ข่าวประชาสัมพันธ์ "

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000