หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับที่มาของภาษีและการใช้จ่ายเงินภาษีเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน

หน้าหลัก

ศปท.ศธ. ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับที่มาของภาษีและการใช้จ่ายเงินภาษีเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เดกและเยาวชนเกี่ยวกับที่มาของภาษีและการใช้จ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://acc.moe.go.th/ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

ภาษีไปไหน adults version

ภาษีไปไหน Kid Version

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000