หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ บริษัท อีโคเซฟ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน Edulife Expo 2018

หน้าหลัก

  งานมหกรรมการศึกษาที่รวบรวมสถานศึกษาชั้นนำ และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า แนะแนวและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของเด็กไทย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะทุกๆ ด้านที่สนใจ และสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่นเสริมทักษะ แบรนด์สินค้าสำหรับเด็ก ไว้มากที่สุด ครบถ้วนที่สุดแห่งปี และแนะแนวการศึกษา “Life Learning Center” จากโครงการแนะแนวการศึกษาและใช้ชีวิต โดยความร่วมมือกับระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนประถม มัธยม และอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศ ที่รวบรวมไว้มากที่สุดและดีที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้เลือก เปรียบเทียบ ตัดสินใจ และวางแผนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000