หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

หน้าหลัก

การสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

 

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000