หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่

หน้าหลัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ และเบอร์โทรศัพท์ใหม่

สามารถดาว์โหลดรายละเอียดได้ที่ 

http://ops.sueksa.go.th/2017/11/03/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-30-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000