หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี งบประมาณ 2561 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.nrm.go.th หรือที่ 0 2628 5638 - 9

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000