หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา

หน้าหลัก

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยแจ้งว่า

Higher Education Commission of Pakistan เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา

ในรูปแบบ Self Finance Scheme (SFS) ประจำปี 2017-2018 (เสียค่าใช้จ่ายเอง) ในแต่ละสาขา

ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร ที่นี่ 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000