หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจัดสรรที่นั่งให้นักศึกษาต่างชาติ

หน้าหลัก

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยแจ้งว่า

มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET)

จัดสรรที่นั่งให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2017-2018  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

จำนวนประเทศละ 10 ที่นั่ง (เสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000