หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

หน้าหลัก

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด

บูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-15.45 น.

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000