หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ " PMAC 2018 World Art Contest"

หน้าหลัก

การประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ " PMAC 2018 World Art Contest" 

การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ Learning Space หรือ พื้นที่การเรียนรู้ จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสนอมุมมองการเรียนรู้แนวใหม่ ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการท่องจำจากตำรา และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเท่าทัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานเลขานุการการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel: (66) 2441-0203-4 ext. 627 or 628 | Fax: (66) 2441-9333

www.pmaconference.mahidol.ac.th 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000