หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ บริษัทอิงลิชออนไลน์จำกัด จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 7

หน้าหลัก

 

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด

จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 7

หรือ GEPOT'7 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 60

เข้าร่วมการทดสอบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ผ่าน www.Engest.net

(  ... คลิก  เอกสารแนบ ...  )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000