หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 และให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://central67.sillapa.net/sp-bkk/

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000