หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ Asia ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"

หน้าหลัก

Asia จัดงาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"

ในวันอังคาร ที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ

สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

https://www.worlddidacasia.com/th/

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000