หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ มธ.จัดสัมมนา "การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์"

หน้าหลัก

      ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์" เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ และปรับใช้ความรู้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. และไม่เก็บค่าลงทะเบียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางออนไลน์ที่ http://goo.gl/aV46fT หรือ http://www.hri.tu.ac.th 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000