หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ “100 ปี การศึกษาเอกชน”

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “100 ปี การศึกษาเอกชน” ภายในงานพบกับนิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ Model บูรณาการการศึกษาเอกชน การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา และนิทรรศการผลงานครู นักเรียนโรงเรียนเอกชน การสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ พร้อมร่วมรับชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนเอกชนทั่วประเทศ

          โดยงาน “100 ปี การศึกษาเอกชน” นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และในส่วนของภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 2561 จ.สุราษฎร์ธานี 11 กุมภาพันธ์ 2561 จ.น่าน 12 กุมภาพันธ์ 2561 จ.กาฬสินธุ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จ.ราชบุรี

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิก

ดาวน์โหลดไวนิล คลิก

ดาวน์โหลดสปอตเสียง คลิก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000