หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ เชิญรับฟังสัมมนาวิชาการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

สช. ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการและชมผลงานนักเรียน นักศึกษาที่นำมาแสดงภายในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน   โดยลงทะเบียนร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการได้บนหน้าเว็บไซต์ www.opec.go.th หัวข้อ “สมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน” และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวโหลดหนังสือ

ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาวิชาการ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000