หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม  2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม >>>

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000