หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคดัมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000