หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ๊Update!! รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 15 - 17 ก.ย. 60 "เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ"

หน้าหลัก

ขอให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบรายชื่อ และจำหมายเลข เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนค่ะ

ดาวน์โหลดรายชื่อ

แผนที่โรงแรม

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000