หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24

หน้าหลัก

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยมอบรางวัลให้กับครู - อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000