หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศ สช. เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

หน้าหลัก

 

        ด้วยในปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.09 น.

       ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเรียนเชิญท่าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา

โดย - ติดต่อฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม โทร 0 2282 8868 - 69

       - ส่งธนาณัติในนามหัวหน้าฝ่ายการคลัง สั่งจ่าย ณ ที่ทำการ ปณ.ศึกษาธิการ

       - โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-1-41447-3 ชื่อบัญชี "กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน" ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 

คลิก เอกสารแนบ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000