หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ การสอบราคาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ การจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสอบราคาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ การจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

.....................................................................................................................................................................................................................................

DOWNLOAD เอกสาร >>CLICK

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000