หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ ฝ่ายทะเบียนแจ้งการเข้าดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

หน้าหลัก

          ฝ่ายทะเบียนแจ้งการเข้าดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยบริษัทผู้รับจ้าง ในวันที่ 20 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อป้องกันและกำจัดไวรัสให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการถัยคุกคามที่อจจะเกิดขึ้นได้ ภายในอนาคต ได้เป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อภายใน 340

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000