หน้าหลัก \ กิจกรรม สช.จังหวัด \ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือน ตุลาม 2560

หน้าหลัก

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือน ตุลาม 2560 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=Z9nJCPCDzoY&feature=youtu.be

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000