หน้าหลัก \ กิจกรรม สช.จังหวัด \ ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560

หน้าหลัก

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

งานประชาสัมพันธ์ สช.ยะลา : ภาพ/ข่าว

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000