หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ร่วมแสดงความยินดีและจัดแสดงการร้องเพลง พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่่ให้แก่ สช.

หน้าหลัก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์เข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการร้องเพลงวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกโดยมีนางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา และ นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

   

   

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000