หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ ผู้เชี่ยวชาญ สช. เข้าร่วมหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

หน้าหลัก

ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์ ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน กับ นาย Zhou Gao Yu เลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) และครูอาสาสมัครจีน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60

 

 

 

 

กรรณิกา พันธ์คลอง ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000