หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. ต้อนรับ นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. คนใหม่

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคนใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

   

   

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000