หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ประชุมเจรจาความร่วมมือครูอาสาสมัครจีนกับฮั่นปั้น

หน้าหลัก

          นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือ ในการสนับสนุนครูอาสาสมัครจีนกับสำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น)  เมื่อวันที่ช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น)  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Ms.Gou Jiayang ผู้อำนวยการกองกิจการครูอาสาสมัคร สำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนฝ่ายไทยได้แก่  ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสามัญศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม และข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้

   

   

   

      

                       

           

   

 

  กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว/ ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.    

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000