หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ รองเลขาธิการ กช. เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

หน้าหลัก

         

          นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยนายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าเยี่ยมชมการบริหารงาน และกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนไชยสนัสศึกษา โดยมีนายสุรชาญ วิเชียรรัตน์ ผู้รับในอนุญาตให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รองเลขาธิการ กช. ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน และรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรองเลขาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปร่วมหารือกับคณะกรรมการ กช. เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

   

   

   

 

          จากนั้นรองเลขาธิการ กช. เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สาขานครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำหรับโรงเรียนเสริมสวยคุณโจเปิดทำการเรียนการสอนเสริมสวย ตัดแต่งทรงผม โดยมีหลายหลักสูตรให้ผู้ต้องการเรียนด้านสายอาชีพเลือกเรียน

   

   

 

          ภายหลังรองเลขาธิการ กช. ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี ที่เปิดสอนด้านการนวดแผนไทย เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตได้เล็งเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัดที่มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบาย และเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายการศึกษา และส่งเสริมการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

   

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  : ข่าว /ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000