หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

หน้าหลัก

        นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และผู้บริหาร สช. นำข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

     

     

     

     

          โดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 86 รูป ในเวลา 07.30 น. ณ บริเวณถนนหน้าหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นในเวลา 08.00 น. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และผู้บริหาร สช. เข้าสู่เต็นท์พิธี บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย การจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย การเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยประธานในพิธี การอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล การอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การกรวดน้ำ รับพร และพระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์

     

    

     

     

          จากนั้นในเวลา 08.30 น. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร สช. ร่วมกับ เหล่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

     

     

     

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว / ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000