หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนศิลปการแต่งผมแต่งหน้าเลดี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน

หน้าหลัก

        นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( รองเลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมให้กำลังใจและรับบริการตัดแต่งทรงผมจากบูธกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชนในกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของโรงเรียนสอนศิลปการแต่งผมแต่งหน้าเลดี้ (Lady Hair Design and Make up Artistry School) ที่มาให้บริการการนวดหน้า ขัดผิว ตัด-แต่งทรงผมทั้งชายและหญิง ให้แก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณห้องโถงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.

  

  

  

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000