หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ เลขาธิการ กช. ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าหลัก

          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต และมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ น้องๆ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าว

   

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี ด้วยการเรียนรู้หน้าที่ของเด็กไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์อันจะสร้างความประทับใจจากความสุขของเด็กไทยด้วยการรู้เรียน รู้เล่น สู่การเป็นเด็กดี จากนั้น รมว.ศธ ได้เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานกิจกรรมอันแสนสนุกตลอดเส้นทางแห่งความสร้างสรรค์สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี ด้วยการเรียนรู้หน้าที่ของเด็กไทย โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเปิดบูธกิจกรรมกว่า 223 บูธ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆทั้งหมด 4 โซน ได้แก่ โซนที่ A  เด็กไทย...หัวใจกตัญญู  โซนที่ B เด็กไทย...หัวใจซื่อสัตย์  โซนที่ C เด็กไทย...หัวใจสามัคคี และ โซนที่ D เด็กไทย...หัวใจคุณธรรม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะจัดทั้งบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ถนนราชดำเนินนอก (ถนนคู่ขนาน), เกาะกลางถนน บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ, ถนนลูกหลวง หอประชุมคุรุสภา และที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

   

          สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 นี้  ใช้ชื่อว่า “ฮีโร่ตัวจิ๋ว” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึก ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 และเผยแพร่ คำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยเนื้อหาประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ ได้แก่ ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานีตำรวจนครบาลดุสิต ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกบริเวณการจัดงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอัตรากำลัง โดยสามารถติดต่อ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ได้ที่ สถานีตำรวจนครบาลดุสิต โทร.0-2241-5043

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000