หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ เลขาธิการ กช. เดินทางพร้อมคณะ รมว.ศธ.เยี่ยมชมโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

หน้าหลัก

          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตลอดจนนายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมตรวจเยี่ยม อาทิ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และสื่อมวลชน

    

  

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

คณะทำงานเลขาธิการ กช. : ภาพถ่าย

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000