หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

หน้าหลัก

          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 และเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลธรรมามูล จังหวัดชัยนาท โดยมียอดทำบุญ จำนวนทั้งสิ้น 1,675,646  บาท

   

          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช. นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สช. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ศึกษาธิการภาค 2 รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยนาท และประชาชนจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลธรรมามูล จังหวัดชัยนาถ

   

   

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000