หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช. มอบถุงยังชีพช่วยโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้าหลัก

สช.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด สช. มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 150 ชุด

  

     ต่อมาได้เดินทางโดยพาหนะทางเรือไปยังโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 350 ชุด ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนประสาทวิทย์ โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา และโรงเรียนไตรราชวิทยา รวมทั้งสิ้น 500 ชุด

    

  

  

  

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000