หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ เลขาธิการ กช. ให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กช.

หน้าหลัก

           ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคนใหม่ เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000