หน้าหลัก \ ติดต่อเรา \ ที่ตั้ง สช.

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

319  วังจันทรเกษม  ถนนราชดำเนินนอก  แขวง/เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทรศัพท์  0-2282-1000  สายด่วน 1693 

e-mail : admin@opec.go.th

Facebook  : www.facebook.com/page/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000