เสาร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (E-SAR)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00-16.00 )

          ขอเรียนเชิญทุกวิทยาลัยส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(E-SAR)  ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่(หนังสือเชิญเข้าร่วมทุกวิทยาลัยในกลุ่มจะส่งให้ภายหลัง)  รับจำนวน 50 คนเท่านั้น

รายละเอียด พร้อมหนังสือตอบรับ


เข้าชม 147  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556