[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม


เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 12/มี.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
86 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
188 คน
สถิติเดือนนี้
3720 คน
สถิติปีนี้
22063 คน
สถิติทั้งหมด
52685 คน
IP ของท่านคือ 54.226.46.21
(Show/hide IP)
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
!-->
สมาชิกทั้งหมด 525 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คลังเก็บรูปภาพ

 
  

  หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย : natt
เข้าชม : 1182
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

          ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาใช้ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและจริงจังต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะ  ยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชนสังคมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป                                               


                                            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

               รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับ   ยาเสพติดและอบายมุข  ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
              ๑.  ผู้บริหารทุกระดับนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
              ๒.  ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ต้องให้ความสำคัญและ              มีจิตสำนึกร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครอง  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
              ๓.  ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  เช่น  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE   กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆค่ายคุณธรรม  กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกันยาเสพติด  กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด         ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
              ๔.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้  เสริมสร้างจิตสำนึก  ทักษะชีวิต             ภูมิคุ้มกัน ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึง  โดยสร้างเครือข่ายแกนนำทุกระดับในสถานศึกษา
              ๕.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  คือ  มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง  มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่  ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์  ต้องมีแผนงาน  ต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ออก
              ๖.  ผู้บริหารทุกระดับอำนวยการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

**************************************************************

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งสถานศึกษา และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 โดยใช้โปรแกรม GPA 50 27/มี.ค./2557
      แผนการเรียนเสนอแนะสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 24/มี.ค./2557
      ฉบับร่าง บัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ตามมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา ปรับเมื่อ มกราคม 2557 29/ม.ค./2557
      การจัดทำ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจำปี 29/ม.ค./2557
      เอกสารเรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก 29/ม.ค./2557กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 1693 ต่อ 319, 328-331 โทรสาร 0 2281 7187, 0 2282 8683
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5