หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 " สำหรับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา

หน้าหลัก

การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 "

สำหรับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา

ได้กู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นขอตนเองได้โดยสะดวก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และสอดคล้องตามพันธกิจธนาคาร "ทำให้คนไทยมีบ้าน"

ผู้สนใจ สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์โครงการได้ที่ www.ghbank.co.th

(... คลิก เอกสารแนบ ...)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000