หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ โครงการ " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ "

หน้าหลัก

กบข. ประชาสัมพันธ์ โครงการ " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ "

ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th

เมนู " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ "

(... คลิก เอกสารแนบ ...)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000