หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ รุ่นที่ 5 ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าหลัก

สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ค่ะ

ดาวน์โหลดรายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดรายชื่อภาคอื่น ๆ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000