หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

หน้าหลัก

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

 

วิชาสามัญ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    >>>>  General education.rar

 

วิชาศาสนา ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    

1. วิชาภาษามาลายู   >>>>  ms.rar

2. วิชาอัล-กุรอาน อัล-หะดีษ   >>>>  Al Qaeda Al Hadith.rar

3. วิชาภาษาอาหรับ  >>>>  AS.rar

4. วิชาอิสลามศึกษา  ตอนปลาย ปีที่ 3 >>>> Islamic  Studies the end of year 3.rar

5. วิชาอิสลามศึกษา  ตอนต้น ปีที่ 3 >>>> Islamic Studies Year 3.rar

6. วิชาอิสลามศึกษา  ตอนกลาง ปีที่ 3 >>>> Islamic Studies Middle School Year 3.rar

7. วิชาอิสลามศึกษา  ตอนต้น ปีที่ 6 >>>> Islamic Studies Semester 6.rar

8. วิชาอิสลามศึกษา  >>>>Islamic Studies.rar

 

 

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000